Du er her

Helse og omsorg – for oppdragsgiver

Våre leveranser innen Helse- og omsorg

Alle leveransene våre utarbeides med utganspunkt i vedtakene kommunen har utmålt, hva mottakeren har behov for og hva de ønsker. 
Samarbeid og åpen dialog er sterke faktorer som påvirker kvaliteten på tjenestene våre. Vi har høy fokus på å bygge relasjonen vår til pårørende og kommune og vi strekker oss så langt vi kan i å imøtekomme mottakerens behov og ønsker innenfor vedtakenes rammeverk.

Innen Helse og omsorg har vi mange års erfaring i å levere tjenester innenfor alle vedtakene kommunen utmåler. Dette kan være avlastning, personlig assistanse, praktisk bistand, støttekontakt, heldøgns omsorg, psykisk helse, hjemmesykepleie, dagsenter og etter skoletilbud. Leveransen gis ut fra ulike behov og organiseres på ulike måter.Vi har godt innarbeidede rutiner hvor kvalitet og utførelsen av leveransen blir jevnlig evaluert slik at vi raskt kan tilpasse oss eventuelle endringer.

Vi har et etablert samarbeid med spesialisthelsetjenesten i de leveransene hvor det er behov for både 1. og 2. linjetjenesten. Vi bidrar til at omsorgsyter og den de har omsorg for kan oppleve glede, frihet og entusiasme i hverdagen.

Verktøy vi bruker er :

  • Compendia - HMS og avvikhåndtering
  • Tamigo - turnus og timeregistreri