Du er her

Haglebu Fjellstue har i mange år arbeidet med å skape forutsetninger for aktiviteter og naturopplevelser for alle. Har du en funksjonsnedsettelse vil de hjelpe deg slik at du sammen med din familie eller gruppe kan få oppleve fjellets natur sommer som vinter. Sammen med Haglebu Fjellstu arrangerer vi Mountain Rally rullestol. Et gratis og åpent arrangement for alle. Her kan både de med funksjonsnedsettelser og funksjonsfriske teste hjulene sammen i fjellheimen, og ha det gøy.

                     

Vi har inngått et  spennende samarbeid med Skiforbundet hvor vårt felles ønske om å få flere ut i aktivitet står sentralt. Gjennom samarbeidet ønsker Skiforbundet og AssisterMeg å skape felles arenaer for mennesker med bistandsbehov inn i breddeidretten. Vi som samarbeidspartnere ønsker å dra nytte av hverandre, noe som vil føre til et enda bedre tilbud til de som ønsker å være fysisk aktive, uavhengig av bistandsbehov. Sentralt i samarbeidet vil bli å tilføre assistanse til enkeltindivider som mangler tilstrekkelig hjelp for å kunne gjennomføre aktiviteter, blant annet ved å aktivt søke ledsagere til idrettsutøverne.

Gjennom dette samarbeidet skal vi ikke bare synliggjøre og gjøre de ulike sporstsgrenene mer tilgjenglig for våre arbeidsledere og tjenestemottakere.
Vi sørger for at EL-innebandy lagene har trenere, slik at det kan opprettes flere lag gjennom hele landet. Slik er vi med på å skape muligheter for de som ønsker å delta men som ikke har tilbud i nærheten.    

AssisterMeg og Røde Kors har inngått et samarbeid i Oslo. Vi ønsker at våre arbeidsledere og tjenestemottakere skal kunne bli eller få besøksvenn. De som ønsker å bli besøksvenn vil få kursing av Røde Kors, og AssisterMeg sponser utgiftene til assistent. Det er også mulig å få besøk selv gjennom ordningen.