Du er her

Våre samarbeidspartnere

 Vi har inngått et  spennende samarbeid med Skiforbundet hvor vårt felles ønske om å få flere ut i aktivitet står sentralt. Gjennom samarbeidet ønsker Skiforbundet og AssisterMeg å skape felles arenaer for mennesker med bistandsbehov inn i breddeidretten. Vi som samarbeidspartnere ønsker å dra nytte av hverandre, noe som vil føre til et enda bedre tilbud til de som ønsker å være fysisk aktive, uavhengig av bistandsbehov. Sentralt i samarbeidet vil bli å tilføre assistanse til enkeltindivider som mangler tilstrekkelig hjelp for å kunne gjennomføre aktiviteter, blant annet ved å aktivt søke ledsagere til idrettsutøverne.

 


Gjennom samarbeidet med Norges Bandyforbund skal vi synliggjøre og gjøre de ulike sporstsgrenene mer tilgjenglig for våre arbeidsledere og tjenestemottakere. Vi sørger for   at EL-innebandy lagene har trenere, slik at det kan opprettes flere lag gjennom hele landet. Slik er vi med på å skape muligheter for de som ønsker å delta men som ikke har tilbud

 

 

 

 

 


Assister meg AS samarbeider med Landsforeningen for ryggamargsskadde slik at vi gjennom felles nettverk kan nå ut med god informasjon til en større andel av befolkningen. Assister meg AS er tilstede på en rekke av LARS sine arrangementer landet rundt og informerer om våre tjenester til LARS sine medlemmer. Vi gir råd og veiledning i søknadsprosessen! 

 


 

 

Assister meg gjentar fjorårets suksess og sponser åpent arrangement for utviklingshemmede også i 2020!