Du er her

Covid-19 og råd om smittevern

Råd til arbeidsledere og assistenter for å hindre smitte.

Vi har snakket med mange av våre arbeidslederne om hvilke konkrete tiltak som kan gjøres på selve arbeidsplassen for å hindre/minimere smitte, og vil gjerne dele noen av de konkrete tiltakene og tipsene som vi har kommet over.  Velg gjerne ut de rådene som er gjennomførbare og hensiktsmessige hos akkurat deg og kommuniser dem videre til assistentene. 

Innkjøp, forberedelser og forholdsregler

 • Sørg for at Antibac er  tilgjengelig og plassert ut på strategiske steder- f.eks. ved inngangsparti, soverom og stue. Automatiske Antibac- og såpedispensere er smart, da man ikke trenger berøre dispenserne og risikere at smitte spres der. God håndvask er enda viktigere enn bruk av antibac, men antibac kan være et fint supplement de gangene man ikke har tilgang på såpe og vann.

 • Om mulig; skaff tilveie nyttig smittevernutstyr som engangshansker, munnbind, forkle, o.l.

 • Kjøp papir-dispenser og fjern alle håndklær til håndtørk.  Eventuelt kan man ha eget håndkle for hver assistent, som vaskes etter hver vakt.

 • Sørg for at negleskrubb er tilgjengelig.

 • Avlys alle avtaler og besøk i nærmeste fremtid som ikke er ytterst nødvendige. Forlat ikke hjemmet mer enn nødvevndig. Jo mer isolert man er, desto tryggere er man. 

Rutiner for assistenter før man går i gang med vanlige arbeidsoppgaver

 • Vask alltid hender som det første man gjør når man kommer og det siste man gjør når man går. Ikke berør noe som helst før du har vasket hendene.

 • Hender skal vaskes grundig med såpe i minimum 30 sekunder. Husk tomler og håndledd, og unngå helst å ta i kranen med fingrene. Negleskrubb kan gjerne brukes (husk å rengjør negleskrubben med såpe etter bruk). Tørk hendene helst med engangspapir som kastes etter bruk, evt. med eget håndkle.

 • Hos veldig utsatte personer kan det være aktuelt å ha med rent klesskift, som man bytter til etter at håndhygienerutinen er utført. Brukte klær legges i en pose og knytes igjen. Dette fordi mange assistenter tar bil eller kollektivtransport til jobb, og det kan smitte være i seter o.l. Da hjelper det ikke å skifte hjemme før man drar på jobb. 

Skjerpede rutiner gjennom en vanlig vakt for assistenter

 • Bruk munnbind når man jobber tett på du den du hjelper, f.eks. ved stell og forflytning. Riktig bruk av munnbind er å ta det på, og deretter vaske hender (siden man tok seg nært ansiktet). Man skal ikke røre munnbindet mens man har det på. 

 • Assistentene må være veldig oppmerksom på seg selv, og når de berører sitt eget ansikt. Berører de ansiktet må de vaske hendene.

 • Gjenstander som ikke er nødvendig på jobb, som nøkler, betalingskort, klokke og smykker, samt annet som kan være smittebærere skal holdes i veske eller jakkelomme. Mobil, nettbrett og data skal sprites og skal kun legges på bordflater som kan vaskes/sprites. Altså skal det ikke legges i sofa/stoler. Det samme gjelder strikketøy, bøker o.l. 

 • Bruk ekstra tid på rengjøring av overflater, samt spriting av typiske smitteutsatte gjenstander som fjernkontroller, mobiltelefoner og dørhåndtak.

 • Bruk engangshansker ved tilbereding av mat.

 • Hosting og nysing skal IKKE spres ut i rommet. Bruk papir eller albue. Papir skal rett i søpla, albue skal vaskes. Har man langermet genser, kan man godt skifte. 

 • Vask hendene med jevne mellomrom.

 • Hold avstand til andre personer.

Kommunikasjon og forholdsregler utenom arbeidstiden

 • Det må være god kommunikasjon mellom assistenter, arbeidsleder og arbeidsgiver når det gjelder sykdomssymptomer. Assistentene må inngå dialog med Assister meg/evt. direkte med arbeidsleder ved alle symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse og lignende. Det må da gjøres vurderinger og lages en individuell plan - som oftest en karantene-tid, oppfølging fra lege/offentlig corona-telefon og tett dialog med arbeidsgiver/arbeidsleder om symptomer og eventuelt testing. BPA ligger under helse- og omsorgssektoren og regnes derfor som helsepersonell. Helsepersonell skal prioriteres for testing av corona-virus, men det er viktig å opplyse om at man er helsepersonell. Be eventuelt Assister meg om en skriftlig bekreftelse på dette.

 • Ta forholdsregler og vær aktsom på fritiden/når man ikke er på jobb. Ikke utsett deg selv eller andre for unødvendig smittefare. I størst mulig grad unngå fysisk kontakt med andre mennesker og folkemengder. Husk at man kan være smittebærere uten å ha symptomer selv, og derfor lett kan bli smittet selv eller også smitte andre.

 • Assister meg har i likhet med resten av helse-Norge utfordringer med å fremskaffe smittevernutstyr som munnbind, anti-bac og lignende. Vi fortsetter å gjøre det vi kan for å skaffe til veie mer smittevernutstyr, men det er samtidig fint om arbeidsledere også selv kan forsøke å få tak i dette.  Ta kontakt hvis dere har andre spørsmål