Du er her

Helse og omsorg

Innen helse og omsorg har vi mange års erfaring i å levere tjenester innenfor alle vedtakene kommunen utmåler. 
Vi strekker oss så langt vi kan innenfor vedtakets rammer for å imøtekomme ulike behov. Vi er opptatt av å bygge
en god relasjonen til pårørende og andre omsorgspersoner, fordi det er gjennom denne relasjonen  vi kan avdekke
behovene og organisere leveransen vår deretter. Sammen er vi bedre rustet til å finne flere løsninger og skape nye muligheter.