Du er her

Helse og omsorg - for verge

Trygghet gjennom samhandling og felles ambisjoner 

Vi strekker oss så langt vi kan innenfor vedtakets rammer for å imøtekomme dine behov og ønsker. Vår relasjon til deg er viktig for oss fordi vi ønsker å få et helhetlig bilde av hverdagen din slik at vi kan bidra på best mulig måte.  Sammen kan vi finne flere løsninger og skape nye muligheter. Løsningene som finnes, men ikke er klart synlige eller vanlige.

Vi jobber for å skape like muligheter for alle og bidrar til at du og den du har omsorg for kan oppleve hverdagen med glede, frihet og entusiasme. Vi lytter til både det du sier og det du ikke får uttrykt, slik at du kan skape de øyeblikk som gir mestring og glede i hverdagen. Hver gang du opplever et slikt øyeblikk, er dette en like stor seier for oss som for deg. 

Vi har et etablert samarbeid med spesialisthelsetjenesten i de leveransene hvor det er behov av både 1. og 2. linjetjenesten.

Vår koordinator, din samarbeidspartner

Våre koordinatorer sørger for riktig kompetanse og personer til de forskjellige oppgavene som utføres. Du møter en person som er opptatt av deg og dine behov og som strekker seg langt for å imøtekomme disse.

Koordinatoren holder jevnlig kontakt med både deg og våre ansatte for å evaluere og tilpasse leveransen i takt med endrede forutsetninger eller ønsker. Vi har solide rutiner og verktøy for å sikre kvaliteten på vårt arbeid og gjennom veiledning sørger vi for at våre ansatte er oppdaterte på den nyeste kunnskapen og sikre på gjennomføringen av arbeidsoppgavene sine.