Du er her

Om oss

Assister meg har levert helse- og omsorgstjenester i Norge siden 2006. Vi er ledende på kompetanse innen Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og er i dag landets største private BPA-selskap.

Innen helse og omsorg har vi mange års erfaring i å levere tjenester innenfor alle vedtakene kommunen utmåler. Dette kan være avlastning, personlig assistanse, praktisk bistand, støttekontakt, heldøgns-omsorg, psykisk helse, hjemmesykepleie, dagsenter og etter skoletilbud. Gjennom å dele erfaringer og overføre kunnskap er leveransene våre i stadig utvikling, noe som gir fleksibilitet og vi er istand til å dekke ulike behov og organisere på ulike måter.

I 2014 ble vi en del av konsernet Team Olivia. Konsernet eier en rekke bedrifter innen helse- og omsorgssektoren i Norge, Sverige og Danmark.

I dag har vi nær 220 kunder, og over 940 ansatte. For å bidra til en enklere hverdag kan vi tilby arbeidslederne en assistent som snakker hans eller hennes morsmål. Alle våre assistenter skal imidlertid ha gode nok norskkunnskaper til at kommunikasjon på norsk er uproblematisk.

Vi legger vekt på tillit og respekt for hele mennesket, og vi anerkjenner forskjeller som en ressurs. Vårt mål er at den enkelte ansatte skal fremtre som positiv, fleksibel, ærlig og pålitelig.
Vi legger til rette for at de ansattes kompetanse, initiativ og kreativitet skal forbedre våre arbeidsmetoder og gi våre kunder det best mulige tilbud. For å kvalitetssikre vår stab holder vi jevnlig kurs for alle våre ansatte. Her får de får opplæring i etikk, arbeidsmoral, sykdomslære, lover og forskrifter, førstehjelp, hygiene og psykiatri.

Kvalitetssikring
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og opprettholde kvaliteten i vårt arbeid. Dette gjelder både arbeidet vi utfører for våre brukere, og for våre ansatte. Alle våre ansatte og brukere kurses jevnlig i våre rutiner, arbeidsmetoder og gjeldende lovverk. De ansatte kurses også i førstehjelp, forflytningsteknikk og annet der oppdraget krever det.

  • Vi er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre vår miljøprofil.
  • Vi har bedriftshelsetjeneste i Stamina Helse, som er landsdekkende, og omfatter alle våre ansatte. Bedriftshelsetjenesten bistår i, og kvalitetskontrollerer, vårt HMS arbeid.
  • Som en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) jobber vi for å forbygge sykefravær og ha tett oppfølging av sykemeldte.
  • Vi har en verneombudstjeneste. Det skal være et verneombud på hvert kontor av en viss størrelse, og et hovedverneombud.
  • Vi har et Arbeidsmiljøutvalg. (AMU) Utvalget, sammen med verneombudstjenesten, påser at bedriften følger Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets retningslinjer.