Du er her

Visjon og verdier

Vår visjon er å skape magiske øyeblikk i hverdagen

Vi tror mestring av egen hverdag er en mulighet som skal gis til alle, uansett utfordring.  Vi er overbevist om at med de riktige forutsetningene, kan den enkelte oppnå mer. Det som en gang ble omtalt som umulig – vil vi gi en sjanse til.

Vi strekker oss så langt vi kan innen vedtakenes rammer for å imøtekomme eventuelle behov og ønsker. Derfor er velfungerende samarbeid viktig for oss, hvor vi sammen kan vi finne nye løsninger og skape muligheter. Muligheter som finnes, men ikke er klart synlige eller vanlige.

Vi lytter til både det som blir uttalt og det som ikke blir uttrykt, slik at man kan skape de øyeblikkene som gir mestring og glede i hverdagen. Hver gang noen av våre  medarbeidere, tjenestemottakere eller arbeidsledere opplever et slikt øyeblikk, er dette en like stor seier for oss som for dem.

Våre verdier

Innovativ
Vi skal lede an i BPA- og Tradisjonell leveranse. Vi våger å sette krav, utvikle oss og være nyskapende. Vi utfordrer stadig normen for å finne nye og bedre måter å kombinere våre tjenester på.

Likeverd
Likeverd er ikke å behandle alle likt, men å skape like muligheter. Våre med-arbeidere må ha den samme mulighet til å bidra internt i bedriften som i utførelsen av oppgavene sine.  Våre tjenestemottakere skal få lik mulighet til å påvirke egen hverdag, alene eller i samarbeid med oss.

Mot
Vi stiller de vanskelige spørsmålene både til oss selv og til andre. 
Vi har mot til å gå utenfor komfort-sonen vår, fordi det er da vi utvikler oss. 
Vi har mot til å drømme stort  og er realistiske nok til å planlegge et skritt om gangen. Vi våger å satse på andres drømmer, og tror på å sprenge grenser.

Respekt
Vi har respekt for yrket vårt og for hverandre. Vi respekterer at enhver har sin egen virkelighet og utfordringer, uten denne forståelsen er ikke vi i stand til å bidra i egen eller andres hverdag.

Tillit
Vi bygger relasjoner før vi leverer tjenester, og det viktigste fundamentet for enhver relasjon er tillitt. Tillitten til at vi kan utføre jobben vår etter beste evne, tillitten til at vi holder avtaler og konfidensialitet, tillitt til at vi har troen på våre tjenestemottakere og til vår kunnskap og erfaring.