Våre tjenester

Dette gjør vi

BPA

BPA er en forkortelse for brukeryrt personlig asistanse og skal være et likestillingsverktøy for mennesker med langvarig og nedsatt funksjonsevne.

Avlastning

Vi tilbyr avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge og eldre med nedsatt funksjonsevne eller kroniske sykdommer.

Fagteam

I Assister meg har vi et eget fagteam med vernepleiere og spesialpedagog som jobber aktivt med atferdsrettet veiledning.

For oppdragsgiver

Vi har lang erfaring med samarbeid med kommuner og bydeler. Har du spørsmål om BPA og avlastning kan du kontakte oss direkte.

BPA

BPA er en forkortelse for brukeryrt personlig asistanse og skal være et likestillingsverktøy for mennesker med langvarig og nedsatt funksjonsevne.

Det er personen med funksjonsnedsettelse som er arbeidsleder for sine assistenter og som styrer BPA-ordningen. Målet er å selv kunne organisere sin egen hverdag og kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Hva trenger du for å kunne delta i samfunnet på den måten du selv ønsker? For å ha et aktivt ungdoms- eller familieliv? For å være i arbeid eller reise på ferie? BPA-ordningen og assistentene er verktøyet som kan bidra til at du får gjøre det du vil. Du bestemmer selv hvem du vil ansette, hva de skal gjøre, når de skal gjøre det og hvordan det skal gjøres.

Ditt liv, dine regler.

Avlasting

Vi tilbyr avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge og eldre med nedsatt funksjonsevne eller kroniske sykdommer.

Vi tilbyr alle former for avlastning basert på behov, og sørger for at behovet dekkes via varierte aktiviteter, samvær og sosial kontakt.

Vårt tilbud om avlastning innebærer både timebasert- og døgnbasert avlastning.

Fagteam

I Assister meg har vi et eget fagteam med vernepleiere og spesialpedagog som jobber aktivt med atferdsrettet veiledning, og som sitter med lang og bred kompetanse innen veiledning og tilrettelegging.

Vi tilbyr skreddersydde veiledningspakker etter behov og vi påtar oss både korte og lange oppdrag. Vi utarbeider en fremdriftsplan som sier noe om hvordan vi trinn for trinn har planlagt at veiledningen skal foregå.

Sammen med de involverte vil vi legge til rette for en god struktur i hverdagen. Fagteamet i Assister meg har en individuell tilnærming til den enkelte for å skape tillit. Det er viktig for oss å skape trygghet for å sikre god ivaretakelse.

For oppdragsgiver

Vi har lang erfaring med samarbeid med kommuner og bydeler. Har du spørsmål om BPA og avlastning kan du kontakte oss direkte.

Vi har kunnskap om regelverk og hvilke rettigheter som gjelder uavhengig av tjenesteområde. Mange forstår bedre intensjonen med BPA etter informasjon om hvordan ordningen fungerer i praksis.

Vi har løsninger og rutiner slik at BPA fungerer slik det skal gjøre- som et likestillingsverktøy! Vi hjelper deg gjerne med dine spørsmål, kontakt oss.

Ta gjerne kontakt med oss

Vi kan svare på det du lurer på om BPA.
Fyll inn skjema og skriv gjerne hvordan du vil bli kontaktet og når det passer best for deg.

Kontaktskjema