Hvorfor velge AssisterMeg?

I AssisterMeg er vi opptatt av at våre tjenester skal gi deg med en funksjonshindring frihet til å leve slik du vil - hver dag.

Vi forstår og respekterer at det er ditt liv og dine valg. Ved å være tilgjengelige, nære, lydhøre og fleksible leverer vi BPA-tjenester, funksjonsassistanse og avlastning av høyeste kvalitet tilpasset dine behov og ønsker. 


Med vår BPA er du sjefen

Vi leverer tjenester etter de høyeste standarder for å gjøre det så enkelt som mulig for deg som kunde å ha assistanse. Det er nettopp deg det handler om og det er du som kan ditt liv best, uavhengig av om du er vedtakseier selv, eller en nærstående. Derfor er vår BPA basert på skreddersøm, respekt og brukerstyring.

Vårt mål er at du og dine skal få den beste hverdagen dere kan, og vårt viktigste bidrag som BPA-leverandør er å tilrettelegge for at du som kunde kan finne og beholde gode assistenter. 

Som kunde i AssisterMeg får du:

 • Din faste BPA-rådgiver 
  Du får en egen rådgiver som gir deg den veiledningen og støtten du trenger i hverdagen. Din rådgiver er tilgjengelig for deg og følger deg opp på telefon, mail eller hjemmebesøk.
 • Tilgang på fagansvarlig vernepleier og sykepleie‍
  Vi har bred fagkompetanse og vår vernepleier og sykepleier veileder og kurser ved behov.
 • Inntaksteam
  Ved store eller komplekse ordninger tilbyr vi et eget team som skal sikre en god oppstart og god drift av din BPA-ordning.
  Inntaksteamet bistår med å kartlegge behov, finne riktige ressurser og koordinere involverte instanser.
  1. God opplæring
   Vi har faste opplæringsprogram for både arbeidsledere og assistenter og har utviklet nyttige håndbøker for arbeidsledere og assistenter.
   Vi er opptatt av kompetanseheving for at du som arbeidsleder skal bli best mulig rustet til å ivareta brukerstyringen.
   Vårt mål er at du skal bli selvstendig, men noen ganger tar det lengre tid fordi livet er nok som det er - og det er helt greit. Da bistår vi litt ekstra.
  2. Bistand til rekruttering
   Vi hjelper deg med å få på plass de assistentene du trenger.
   Vi lærer deg opp i hvordan du kan håndtere rekrutteringen selv, men bistår underveis dersom du har behov for det. 
  3. Gode betingelser for assistentene
   Assistentene er superheltene i hverdagen. Vi er opptatt av konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser slik at du kan finne og beholde de gode assistentene.
  4. 6% driftskonto*
   I AssisterMeg setter vi av 6% av hver time du benytter innenfor vedtaket. Driftskontoen brukes på assistentenes arbeidsrelaterte utgifter i hverdagen og på reiser. Vi veileder deg på hva driftskontoen kan brukes til og ikke.
   *NB: Enkelte kommuner har egne regler angående driftskonto, som avgrenser hva vi kan tilby.
  5. Enkle digitale løsninger - og null papirarbeid
   I AssisterMeg er vi opptatt av å ha enkle digitale systemer for vaktplaner, timelister, rekruttering og utleggsregistrering. Du får opplæring i alle systemene og veiledning ved behov.
  6. Døgnbemannet BPA-telefon
   Din rådgiver er tilgjengelig for deg i kontortiden.
   Har du et hastespørsmål eller akutt behov for kontakt utenfor kontortiden vår bistår vakttelefonen deg så langt det går - hele døgnet igjennom.
   Vakttelefonen er bemannet hele døgnet, 365 dager i året.
  Vi vil gjerne høre hva du ønsker å få ut av din BPA-hverdag!
  Ta kontakt her
  Button Text

  Om oss

  AssisterMeg ble startet i 2006, og var blant de første private leverandørene av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til mennesker med funksjonsnedsettelse i Norge. Brukerstyrt vil si at den som har assistanse selv styrer hvem som skal være assistent, hva assistenten skal gjøre samt hvor og når assistansen finner sted. Slik blir assistansen skreddersydd rundt kundens behov og gir frihet til å leve slik man velger. Vi jobber for å gjøre det så enkelt så mulig for våre kunder å ha BPA og vi bygger vårt konsept på beste praksis og lang erfaring. Vårt verdigrunnlag er likeverd og inkludering gjennom styring i eget liv. AssisterMeg fusjonerte med Olivia Assistanse i mai 2021.

  Rekruttering

  Å finne den perfekte assistenten er en spennende oppgave! Vi har en egen rekrutteringsportal som gjør det enkelt å holde oversikt over søkere og ansettelsesprosess. Hvis det er behov for det, tilbyr vi annonsering på sosiale medier tilpasset deg.

  Kurs og kompetansesenter

  Vi holder jevnlig kurs for våre ansatte.  For å jobbe som assistent er det et krav at man har gjennomført kurs for nyansatte.
  Temaene vi går gjennom er blant annet HMS, etikk og våre digitale hjelpemidler for timeføring og refusjon av utgifter.
  Her forteller vi om BPA´s historie, hva BPA er og hvilken ansvarsfordeling som finnes.
  Det er viktig at assistenter er bevisst sin rolle. Vi snakker sammen om hva som forventes av dem som arbeidstaker og går gjennom hvilke plikter og rettigheter som er grunnlag for arbeidsforholdet.

  Arbeidslederkurs gis deg som arbeidsleder slik at du skal være best mulig rustet til å ta ansvar for din egen BPA-ordning. Du har i tillegg mulighet til personlig veiledning, enten det er hjelp til å lære å bruke en app på telefonen, legge turnus eller oppfølging av assistenter.

  Vi har ulike kurstilbud gjennom Helsekursportalen. Vi tilbyr blant annet spesifikke temakurs eller kurs i hygiene og smittevern. Les mer her: https://www.helsekursportalen.no/

  Ta gjerne kontakt med oss

  Vi kan svare på det du lurer på om BPA.
  Fyll inn skjema og skriv gjerne hvordan du vil bli kontaktet og når det passer best for deg.

  Jobbsøker?
  Ønsker du å jobbe som BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) kan du se våre ledige stillinger her: karriere.assistermeg.no

  Ved spørsmål henvend deg direkte til kontaktpersonen i den aktuelle stillingsutlysningen.

  Kontaktskjema