Dette tilbyr vi

Som den første private leverandøren av BPA i Norge, har vi i over 17 år lyttet og tilpasset oss for å tilby BPA som passer for alle, enten du leder din egen BPA-ordning eller du har en nærstående som bistår deg med arbeidslederrollen. Våre dedikerte og kompetente rådgivere har erfaring både som arbeidsledere og assistenter.

Vårt grunnleggende prinsipp er brukerstyring. Det vil si at det er du som bestemmer hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal gjøre, hvor og når.

Vår viktigste jobb er å gjøre det som enkelt som mulig for deg å lede din BPA-ordning og så enkelt som mulig å finne og beholde gode assistenter.

Vårt tilbud omfavner alle som har behov for assistanse, enten du leder din egen BPA-ordning eller har en nærstående som arbeidsleder

Fra første øyeblikk får du din egen BPA-rådgiver hos oss. Sammen finner dere ut av rollefordeling og hvilke forventninger og krav du har til din tilrettelegging av BPA.

Som kunde hos oss får du:

  • Din faste BPA-rådgiver som kjenner deg og din BPA-ordning, slik at du kan få den veiledningen og støtten du ønsker
  • Gode og konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår slik at du kan finne og beholde de gode assistentene
  • Null papirarbeid
  • Enkle digitale systemer for arbeidsplaner, timelister og rekruttering
  • Digital signatur på alle avtaler
  • Digital annonsering av stillingsannonser på sosiale medier ved behov
  • Kurs og nyttige håndbøker for arbeidsledere og assistenter
  • Tilbud om videre lederutvikling gjennom egne kurstilbud for erfarne arbeidsledere
  • Døgnbemannet BPA-telefon

Om oss

AssisterMeg ble startet i 2006, og var blant de første private leverandørene av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til mennesker med funksjonsnedsettelse i Norge. Brukerstyrt vil si at den som har assistanse selv styrer hvem som skal være assistent, hva assistenten skal gjøre samt hvor og når assistansen finner sted. Slik blir assistansen skreddersydd rundt kundens behov og gir frihet til å leve slik man velger. Vi jobber for å gjøre det så enkelt så mulig for våre kunder å ha BPA og vi bygger vårt konsept på beste praksis og lang erfaring. Vårt verdigrunnlag er likeverd og inkludering gjennom styring i eget liv. AssisterMeg fusjonerte med Olivia Assistanse i mai 2021, og er et datterselskap i Team Olivia.

Rekruttering

Å finne den perfekte assistenten er en spennende oppgave! Vi har en egen rekrutteringsportal som gjør det enkelt å holde oversikt over søkere og ansettelsesprosess. Hvis det er behov for det, tilbyr vi annonsering på sosiale medier tilpasset deg.

Kurs og kompetansesenter

Vi holder jevnlig kurs for våre ansatte.  For å jobbe som assistent er det et krav at man har gjennomført kurs for nyansatte.
Temaene vi går gjennom er blant annet HMS, etikk og våre digitale hjelpemidler for timeføring og refusjon av utgifter.
Her forteller vi om BPA´s historie, hva BPA er og hvilken ansvarsfordeling som finnes.
Det er viktig at assistenter er bevisst sin rolle. Vi snakker sammen om hva som forventes av dem som arbeidstaker og går gjennom hvilke plikter og rettigheter som er grunnlag for arbeidsforholdet.

Arbeidslederkurs gis deg som arbeidsleder slik at du skal være best mulig rustet til å ta ansvar for din egen BPA-ordning. Du har i tillegg mulighet til personlig veiledning, enten det er hjelp til å lære å bruke en app på telefonen, legge turnus eller oppfølging av assistenter.

Vi har ulike kurstilbud gjennom Helsekursportalen. Vi tilbyr blant annet spesifikke temakurs eller kurs i hygiene og smittevern. Les mer her: https://www.helsekursportalen.no/