Fagteam

I AssisterMeg har vi et eget fagteam med vernepleiere og spesialpedagoger som jobber aktivt med atferdsrettet veiledning, og som sitter med lang og bred kompetanse innen veiledning og tilrettelegging.

Atferd

Vi tilbyr skreddersydde veiledningspakker etter behov og vi påtar oss både korte og lange oppdrag. Vi utarbeider en fremdriftsplan som sier noe om hvordan vi trinn for trinn har planlagt at veiledningen skal foregå. Sammen med de involverte vil vi legge til rette for en god struktur i hverdagen.

Fagteamet i AssisterMeg har en individuell tilnærming til den enkelte for å skape tillit. Det er viktig for oss å skape trygghet for å sikre god ivaretakelse.

Somatikk

Vi samarbeider med kommuner, bydeler og vedtakseier for å gi et tilbud som er spesialtilpasset den enkelte.  

I noen tilfeller kan det være ønske om BPA kombinert med kommunale helsetjenester eller at AssisterMeg  leverer BPA med helsetjenester.  

Vi har et eget helseteam med faglig ansvarlig sykepleier som har lang erfaring med veiledning og spisskompetanse inn mot barn og respirasjonsstøtte. Vår høyeste prioritet er at ansatte har den kompetansen og omsorgsevnen som kreves for å bidra i en utfordrende livssituasjon.

Ta gjerne kontakt med oss

Vi kan svare på det du lurer på om BPA.
Fyll inn skjema og skriv gjerne hvordan du vil bli kontaktet og når det passer best for deg.

Jobbsøker?
Ønsker du å jobbe som BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) kan du se våre ledige stillinger her: karriere.assistermeg.no

Ved spørsmål henvend deg direkte til kontaktpersonen i den aktuelle stillingsutlysningen.

Kontaktskjema