Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Hva er funksjonsassistanse?

BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og funskjonsassistanse er ikke det samme. Funksjonsassistanse er praktisk bistand i arbeidstiden og skal være et verktøy som gir deg med funksjonsvariasjon mulighet til å delta i arbeidslivet. BPA dekker bistandsbehovet utenfor jobb.

Hva gjør en funksjonsassistent?

Når du har funksjonsassistanse hjelper funksjonsassistenten til med det du trenger for å kunne jobbe.

Funksjonsassistenten skal gi nødvendig bistand til praktiske oppgaver og ledsaging ved forflytning i arbeidssituasjonen, slik at du som vedtakseier skal kunne utføre dine ordinære arbeidsoppgaver.

En funksjonsassistent skal ikke utføre vedtakseiers ordinære arbeidsoppgaver, heller ikke ved sykefravær, ferier eller annet fravær.

Hvordan få funksjonsassistanse?

Det er arbeidsgiver, i samråd med NAV og deg, som legger til rette for funksjonsassistanse. Søknad om funksjonsassistanse sendes til NAV, og gies ett år av gangen.

Mange syntes det er fint å ha den samme assistenten til BPA og funksjonsassistanse. Du kan få levert funksjonsassistanse av AssisterMeg og vi kan hjelpe deg sånn at du kan bruke din BPA på jobb, hvis du ønsker det.

Ta kontakt hvis du vil ha funksjonsassistanse gjennom oss eller ønsker å søke om dette.

Ta gjerne kontakt med oss

Vi kan svare på det du lurer på om BPA.
Fyll inn skjema og skriv gjerne hvordan du vil bli kontaktet og når det passer best for deg.

Jobbsøker?
Ønsker du å jobbe som BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) kan du se våre ledige stillinger her: karriere.assistermeg.no

Ved spørsmål henvend deg direkte til kontaktpersonen i den aktuelle stillingsutlysningen.

Kontaktskjema