Funksjonsassistanse

Funksjonsassistanse

BPA og funksjonsassistanse er ikke det samme. Når du har funksjonsassistanse hjelper assistenten til med det du trenger for å delta i arbeidslivet, det kan være følge på reiser og bistand til oppgaver i forbindelse med jobb. Det er arbeidsgiver i samråd med NAV og deg som legger til rette for funksjonsassistanse. Søknad om funksjonsassistanse sendes til NAV, og gies et år av gangen.

Funksjonsassistenten skal gi nødvendig bistand til praktiske oppgaver og ledsaging ved forflytning i arbeidssituasjonen slik at vedtakseier skal kunne utføre sine ordinære arbeidsoppgaver. Funksjonsassistenten skal ikke utføre vedtakseiers ordinære arbeidsoppgaver, heller ikke ved sykefravær, ferier eller annet fravær.Mange syntes det er fint å ha den samme assistenten til BPA og funksjonsassistanse. Du kan få levert funksjonsassistanse i AssisterMeg og bruke din brukerstyrte personlige assistent på jobb hvis du ønsker det. Ta kontakt hvis du vil ha funksjonsassistanse gjennom oss eller ønsker å søke om dette.

Ta gjerne kontakt med oss

Vi kan svare på det du lurer på om BPA.
Fyll inn skjema og skriv gjerne hvordan du vil bli kontaktet og når det passer best for deg.

Kontaktskjema