BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse)

BPA betyr brukerstyrt personlig assistanse og skal være et likestillingsverktøy for mennesker med langvarig og nedsatt funksjonsevne.

Hva er BPA?

BPA-ordningen er til for å sikre likestilling og likeverd, og kalles et likestillingsverktøy. Hva trenger du for å kunne delta i samfunnet som du ønsker selv? Eller for å utføre det du vil? For å ha en gøy ungdomstid, et aktivt familieliv? BPA-ordningen og assistentene er verktøyet som kan bidra til at du får gjøre det du vil.

Ordningen er rettighetsfestet. Det betyr at det er din rett å få den bistanden du trenger organisert som BPA, hvis du oppfyller kriteriene som må ligge til grunn.

BPA bidrar til at du kan ivareta plikter, delta i samfunnslivet og drive med de aktivitetene du vil. Du bestemmer selv hvilke assistenter du vil ansette, hva de skal gjøre og når og hvordan de skal gjøre det.

Alle kommuner er pliktige til å ha et tilbud om BPA. Enkelte har altså rett til BPA, men kommunen har plikt til å vurdere BPA som et alternativ for de som ikke nødvendigvis tilfredsstiller kravene som ligger til grunn for å kunne ha BPA.

Les mer om hvordan du kan søke BPA her.

Hvem har rett til BPA?

Fra 1.1.2015 ble det gitt individuell rett til BPA for innbyggere som fyller vilkårene i lovgivningen.

Retten gjelder for søkere som:

  • er under 67 år
  • har et langvaring behov (over 2 år)
  • har et omfattende behov for personlig assistanse

Retten omfatter etter samme lov også avlastning rettet mot personer som har foreldreansvar for hjemmeboende barn og unge under 18 år.

Les selve lovteksten i pasient og brukerrettighetsloven. Mer informasjon om rettighetsfestingen finner du i rundskriv i-9-2015.

Hvem kan få BPA?

Dersom kommunen vurderer assistansebehovet til minst 32 timer per uke, og rettighets­bestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt, vil vedkommende i utgangspunktet ha en rett til å få den personlige assistansen, eventuelt avlastningen, organisert som BPA.

De med et tjenestebehov på mellom 25 og 32 timer per uke vil også ha rett til BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil være vesentlig mer kostnadskrevende.

Ta gjerne kontakt med oss

Vi kan svare på det du lurer på om BPA.
Fyll inn skjema og skriv gjerne hvordan du vil bli kontaktet og når det passer best for deg.

Jobbsøker?
Ønsker du å jobbe som BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) kan du se våre ledige stillinger her: karriere.assistermeg.no

Ved spørsmål henvend deg direkte til kontaktpersonen i den aktuelle stillingsutlysningen.

Kontaktskjema
Takk for at du tok kontakt! Skjemaet er nå sendt inn og vi svarer deg så fort vi har anledning. I mellomtiden kan du lese mer om hvem vi er på assistermeg.no