Skal du søke BPA?

Det kan være litt overveldende å søke om BPA, og det har vi full forståelse for.

Har jeg rett på BPA?

Visste du at BPA-ordningen er rettighetsfestet? Det betyr at hvis du oppfyller visse kriterier er det din rett å få den bistanden du trenger organisert som BPA. Alle kommuner er pliktige til å ha et tilbud om BPA, og er en del av den kommunale omsorgstjenesten.

Du kan søker om BPA i din kommune, og antall timer tildeles etter ditt behov. Har du et langvarig assistansebehov? Har du behov for 32 timer eller mer assistanse i uken? Har du et vedtak på mellom 25 og 35 timer pr. uke, har du også rett på BPA.

For å kunne avvise kravet, må kommunen kunne bevise at BPA blir dyrere enn andre former for assistanse. Svarer du «ja» på disse spørsmålene, har du rett på BPA. Er behovet ditt under 25 timer eller du er over 67 år, kan kommunen bruke skjønn.

Hjelp til å søke om BPA

Vi hjelper deg gjerne både med kartlegging av behov og hva du bør ha klart som vedlegg til søknaden din. Vi vet hva som skal til for at du får en litt enklere hverdag.

Det er viktig at du ser litt på hva du ønsker å bruke tiden din til, hva du trenger hjelp med og hvordan du ønsker det. I tillegg kan det være nødvendig med dokumentasjon fra fastlege og/eller spesialhelsetjeneste som underbygger og beskriver ditt behov i hverdagen.

Hjelp til å klage på vedtak

Har du fått avslag på søknaden og ønsker å klage på vedtaket? Ikke få panikk, det kan være at det mangler dokumentasjon eller at behovet ikke er godt nok beskrevet. Dersom du synes det er vanskelig å klage på vedtaket, kan vi hjelpe deg med å se på hva som kan gjøres annerledes eller gi deg gode tips og triks.

Det er viktig å overholdeklagefristen, og klagen må sendes skriftlig med eventuelt manglende eller ekstra dokumentasjon til kommunen eller bydelen du bor i. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Hvordan bytte leverandør

Er du ikke fornøyd med BPA-ordningen du har i dag, eller ønsker du å bruke AssisterMeg som leverandør? Da kan du melde fra til kommune eller bydel om at du ønsker å bytte leverandør av BPA-tjenester.

Når kommune eller bydel bekrefter at du har rett på BPA, avtaler vi et møte hvor vi snakker gjennom dine behov og ønsker. Samtidig legger vi en plan som sørger for at overgangen fra tidligere leverandør blir så smidig som mulig. Våre rådgivere sørger for at du som arbeidsleder blir sett og hørt, og sammen sørger vi for at du får det du har behov for.

Ta heller kontakt en gang for mye, enn en gang for lite. Vi er her for deg.

Ta gjerne kontakt med oss

Vi kan svare på det du lurer på om BPA.
Fyll inn skjema og skriv gjerne hvordan du vil bli kontaktet og når det passer best for deg.

Jobbsøker?
Ønsker du å jobbe som BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) kan du se våre ledige stillinger her: karriere.assistermeg.no

Ved spørsmål henvend deg direkte til kontaktpersonen i den aktuelle stillingsutlysningen.

Kontaktskjema