Du er her

For arbeidsleder

For å kunne ta rollen som arbeidsleder selv, er det en forutsetning at du kan ivareta denne rollen på en forsvarlig måte. Det er du som arbeidsleder, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet med assistentene. Du kan, innenfor rammen av vedtaket, styre hvilke oppgaver assistentene skal utføre, og til hvilken tid de skal bidra.

En arbeidsleder har en lederrolle og med dette kommer ansvar, ansvar for forsvarlige arbeidsoppgaver, trivsel og ryddige arbeidsforhold. Vi er med deg hele veien, enten du gjør alt selv eller vi hjelper deg med deler av arbeidslederrollen.

Viktige elementer i arbeidslederrollen er å:

  • definere behov
  • delta ved ansettelser
  • gi opplæring og veiledning til assistenter
    i hvordan de skal utføre arbeidsoppgavene sine
  • sette opp og følge arbeidsplaner
  • ivareta andre forhold knyttet til tjenestene

Med våre verktøy vil du enkelt kunne registrere timer, turnuser, avvik og ha tilgang til all informasjon du til enhver tid trenger gjennom våre HMS- og personalhåndbøker.

Dine assistenter, våre ansatte

Som arbeidsleder er det du som styrer den daglige ledelsen av assistentene. Som arbeidsgiver har vi et ansvar for våre ansattes sikkerhet og at deres arbeidshverdag ikke bryter med Arbeidsmiljøloven.

Dette gjør at vi er avhengige av en åpen dialog og godt samarbeid med deg, slik at vi har muligheten til å tilpasse oss eventuelle endringer og levere etter beste evne. Det kan hende at du ikke ønsker alle oppgavene som er tiltenkt en arbeidsleder, at du vil ha en annen som du kan dele rollen med, dette finner vi ut av i fellesskap.

Vår prosjektleder, din samarbeidspartner

Våre prosjektledere er opptatt av deg og dine behov. De strekker seg langt for å imøtekomme dine ønsker og har mye kunnskap som du kan dra nytte av. Prosjektlederen sørger for at du får kurs og veiledning i hva som kreves av deg som arbeidsleder og hvordan du best kan håndtere oppgavene dine du vil til enhver tid oppleve å ha en sparringspartner som stiller de vanskelige spørsmålene, en rådgvier som har en bred erfaring innen feltet og en samarbeidspartner som motiverer deg til å satse på nye mål. Prosjektlederen er ansvarlig for at lov- og avtaleverk følges i alle deler av virksomheten, og inngår en avtale med deg med tydelig rolle- og ansvarsfordeling. Det er viktig å notere seg at det kun er vi som kan avslutte arbeidsforhold med en assistent, godkjenne ferieavvikling og utbetale lønn.