Du er her

For assistent

Vi tror på å skape muligheter

Det å være en assistent hos oss, er mye mer enn å fungere som ekstra armer og ben. Våre assistenter er alt fra en tilrettelegger til sparringspartner, en som motiverer og bidrar til at arbeidslederne våre oppnår målene de setter seg og mer til. 

Hos oss har du muligheten til å kombinere din kunnskap om arbeidslederen og tidligere erfaringer med vår tro på aktivitet og skape de løsningene som er unike for din arbeidsleder.
Hvordan du møter jobben din hver dag, påvirker virksomheten i alle ledd. Som en del av teamet, er det viktig at du er deltakende og kjenner på friheten til å ytre dine meninger og foreslå dine ideer og forslag.

Assister meg ønsker å være motivatoren som utfordrer og heier på sine, både som leverandør og som virksomhet. Vi jobber for at aktivitet skal bli en del av hverdagen vår, vi oppfordrer hverandre og finner nye måter å jobbe sammen på, som for eksempel å kombinere et avdelingsmøte med en tur i skogen. Det er viktig for oss at alle i Assister meg promoterer aktivitet, aktivitet som skaper balanse i de ulike hverdagene mange møter. Gjennom motivasjon og relasjonsbygging skal vi finne den enkeltes grenser og deretter være med å sprenge disse, slik at vi våger å drømme stort og inspireres til å yte mer.