Avlastningstjenester

Vi i Assister meg tilbyr avlastning for pårørende som har særlig tyngende omsorgsansvar. Vi tilbyr avlastning i eget hjem, samt avlastning i bolig skreddersydd etter behov.

Familier og pårørende som opplever en hverdag med spesielt tyngende omsorgsansvar, kan oppleve at verken tid eller krefter strekker til for å ivareta familie, yrkesliv og sosiale aktiviteter. Hensikten med avlastning er å bidra til gode familierelasjoner mellom pårørende og personer med omsorgsbehov, samt gi familier en positiv støtte i hverdagen. Behovet for avlastning er ulikt og varierer etter hver enkelt familie. Noen familier har behov for avlastning på dagtid, etter skoletid, døgn- eller på helgebasis. Hos oss tilrettelegger vi for den enkelte og er opptatte av deltakelse i aktivitet og fritidsinteresser.

Avlastning i bolig

Aktivitetshuset vårt og aktivitetsgården vår er et hjem, hvor alle kan få være den de er og få den omsorg og omtanke de trenger. Avlastning i bolig gjennom AssisterMeg innebærer dager fylt med meningsfulle og morsomme aktiviteter som er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Her er det rom for samvær, lek og gode relasjoner på tvers av funksjonalitet og interesser. Hver uke planlegger vi nye opplevelser som er tilpasset og basert på den enkeltes ønsker, med mestring og glede i fokus.

Gjennom vårt unike tilbud på Søndre Langerud kan du oppleve nærhet til dyr og gårdsdrift. Aktivitetsgården legger opp til mange ulike aktiviteter med dyr, dyrking av mat og aktiviteter i naturskjønne omgivelser. Aktivitetshuset Høybråten ligger sentralt til med kort distanse til aktiviteter og opplevelser. Her kan nye interesser utforskes og nye mål erobres.

Sammen med positive aktiviteter skaper vi en normalisert hverdag med forutsigbarhet og trygge rammer. Vi gjør vårt ytterste for at alle skal oppleve vennskap, mestring og utvikling. Med motiverte ansatte skaper vi magiske hverdagsøyeblikk, hvor kun fantasien setter grenser. Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre tilbud!

Vil du vite mer om Høybråten Aktivitetshus, ring Joachim Granberg tlf 916 13 385

For informasjon om Søndre Langerud ring Herman Tomter tlf 993 38 373

Etter skoletid

Mer informasjon om våre tilbud

Etter skoletid (EST)
Vårt EST tilbud innebærer at barn og unge med ulike funksjonshemminger, som ikke mottar tilbud gjennom nærskolen, kan komme til oss etter skolen fra 14:00-17:00. Ettermiddagen hos oss blir brukt til å spise et godt måltid og utføre ulike aktiviteter som passer for den enkelte. Dette kan være gårdspregede aktiviteter, turer i nærområde, kreative aktiviteter eller andre fysiske aktiviteter. Det er selvfølgelig også rom for hvile og ro for de som måtte trenge dette etter en lang dag på skolen.

Avlastning på dagtid
Avlastning på dagtid innebærer at den enkelte kommer til oss på dagtid, enten med taxi eller at vi bistår i transport. Hos oss legger vi opp en plan sammen med hver enkelt, deres pårørende, og andre instanser, for å gi den enkelte meningsfylte og aktive dager.


Døgn / Helg

For noen familier/pårørende kan avlastning med overnatting være den løsningen som passer best. Denne typen avlastning innebærer at den enkelte overnatter på avlastningsboligen enten i ukedager eller i helgen. Hver person får sitt eget faste rom, slik at de kan oppleve å føle seg som hjemme.

Spesielt omfattende tiltak
Avlastningsavdelingen hos AssisterMeg tilbyr også ekstraordinære tiltak som akuttplasseringer med døgnplasser og andre spesielt omfattende tiltak i avlastningsbolig. Dette tilbudet spesialtilpasses hver enkelt sak og vi stiller mer enn gjerne opp i en drøftningsprosess for å finne ulike løsninger som kan passe for den enkelte.

Aktivitetsgrupper for brukere i egen bolig
Vi tilbyr også aktivitetsgrupper, både individuelt og i grupper, for brukere i egen bolig som har behov for mer aktivisering på ettermiddag, kveldstid og helg. Vi stiller med transport, planlagt opplegg, oppfølging og tilrettelegging slik at flere kan komme seg i aktivitet. Med utgangspunkt i Høybråten aktivitetshus kan en aktivitetsgruppe bidra til en aktiv hverdag med mange ulike opplevelser i hverdagen. Ta gjerne kontakt med oss! For Søndre Langerud- ring Herman Tomter tlf 993 38 373.

For Høybråten Aktivitetshus ring Joachim Granberg, tlf 916 13 385

Ta gjerne kontakt med oss

Vi kan svare på det du lurer på om BPA.
Fyll inn skjema og skriv gjerne hvordan du vil bli kontaktet og når det passer best for deg.

Kontaktskjema