Avlastningstjenester

Vi i Assister meg tilbyr avlastning for pårørende som har særlig tyngende omsorgsansvar. Vi tilbyr avlastning i eget hjem.

Familier og pårørende som opplever en hverdag med spesielt tyngende omsorgsansvar, kan oppleve at verken tid eller krefter strekker til for å ivareta familie, yrkesliv og sosiale aktiviteter. Hensikten med avlastning er å bidra til gode familierelasjoner mellom pårørende og personer med omsorgsbehov, samt gi familier en positiv støtte i hverdagen. Behovet for avlastning er ulikt og varierer etter hver enkelt familie. Noen familier har behov for avlastning på dagtid, etter skoletid, døgn- eller på helgebasis. Hos oss tilrettelegger vi for den enkelte og er opptatte av deltakelse i aktivitet og fritidsinteresser.

Spesielt omfattende tiltak
Avlastningsavdelingen hos AssisterMeg tilbyr også ekstraordinære tiltak som akuttplasseringer med døgnplasser og andre spesielt omfattende tiltak i avlastningsbolig. Dette tilbudet spesialtilpasses hver enkelt sak og vi stiller mer enn gjerne opp i en drøftningsprosess for å finne ulike løsninger som kan passe for den enkelte.

Aktivitetsgrupper for brukere i egen bolig
Vi tilbyr også aktivitetsgrupper, både individuelt og i grupper, for brukere i egen bolig som har behov for mer aktivisering på ettermiddag, kveldstid og helg. Vi stiller med transport, planlagt opplegg, oppfølging og tilrettelegging slik at flere kan komme seg i aktivitet. Med utgangspunkt i Høybråten aktivitetshus kan en aktivitetsgruppe bidra til en aktiv hverdag med mange ulike opplevelser i hverdagen. Ta gjerne kontakt med oss! For Søndre Langerud- ring Herman Tomter tlf 993 38 373.

For Høybråten Aktivitetshus ring Joachim Granberg, tlf 916 13 385

Ta gjerne kontakt med oss

Vi kan svare på det du lurer på om BPA.
Fyll inn skjema og skriv gjerne hvordan du vil bli kontaktet og når det passer best for deg.

Kontaktskjema